Ystads Radioflygklubbs styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande: Eivind Schriwer
Sekreterare: Lars Andersson
Kassör: Lars Rosdahl
Ledamot: Perniklas Eriksson
Suppleanter: Jeff Thier och Tommy Ekström

Säkerhetsansvarig: Pierre Hansson