Följande dokument beskriver vad du bör kunna och veta när du ska ta din RC-behörighet nivå A för flygplan och helikopter.

RC-Behörighet nivå A – Flygplan
RC-Behörighet nivå A – Helikopter