YRFK         SMFF           TOTALT
 Senior (över 25 år)     	380 kr       100 kr         480 kr
 Junior (upp till 25 år) 	250 kr       100 kr         350 kr
 Passiv medlem           	200 kr         0 kr         200 kr

Medlem som redan, genom annan klubb, är registrerad hos SMFF ska inte betala SMFF-avgiften hos YRFK. Det är viktigt att medlemsnumret i så fall anges på medlemsansökan, SWE-xxx.

Medlemsavgifter betalas till något av följande YRFK-konton eller via Swish:

Swishnummer: 123 582 47 50
Plusgirokonto: 52 19 37-3
Bankgirokonto: 434-8728.

OBS! Glöm inte att uppge ditt namn på inbetalningen!