Nu finns våra nya säkerhetsföreskrifter, fältskisser, avtal m m publicerade här.

Våra flygfält Fredriksberg och Hammars Backar är nu registrerade och godkända av Transportstyrelsen och det är viktigt att säkerhetsföreskrifter och flygområden enligt skisserna följs.

Happy flying!

Perniklas
Author: Perniklas