Modellflygdag 2017

Årets modellflygdag på Fredriksberg är planerad till söndagen den 6 augusti. Information finns här, men mer kommer längre fram.